Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.01.09

A nostradamusi verseket, egyfajta Rubik-kocka módjára mozgásba lehet hozni!

Képtalálat a következőre: „nostradamus 2018”

 

Michel de Nostredame, a francia tudós 1566-ban a sírba vitte magával a Próféciák titkát, a rejtély azóta is fennmaradt, hogy miről szólnak ezek a versek, mit akart velük kifejezni a mester.

I.1.: Estant assis de nuict secret estude, / Seul reposé sur la selle d’airain: / Flambe exigue, sortant de sollitude, / Fait prosperer qui n’est à croire vain.

Az I. centuria 1-es és 2-es verse éjszakai munkájának részleteibe avatja az olvasót, a 3-as és 4-es vers a francia forradalomról illetve Bonaparte Napóleonról szól, aztán megint teljesen más tartalmú versek következnek, káosz figyelhető meg a négysorosok elrendezésben, nyilván nem véletlenül, hanem szándékosan készült úgy a mű, hogy századokra rejtve maradhasson valós értelme.

Általánosan elmondható, hogy a verseket a numerológia segítségével egyfajta Rubik kocka módjára mozgásba lehet hozni, az összeillő verseket egymáshoz lehet illeszteni! Például van két vers, (különböző centúriában), a III.42-es és a II.7-es, mindkettőben egy gyermekről van szó, amelyik két foggal a szájában született, a két vers kiegészíti egymást, szemmel láthatóan összetartozóak:


                        III. 42.

„L’enfant naistra á deux dents en la gorge,

Pierres en Tuscie par pluie tomberont:

Peu d’ans apres ne sera bled ni orge,

Pour saouler ceux qui de faim failliront.”

 

„Gyermek születik két foggal a szájában; eső módjára fog hullani a kő Toszkánában: Néhány évvel később nem lesz se búza, se árpa az éhségtől elgyengültek kielégítésére.”

 

                            II. 7.

„Entre plusiers aux isles deportés, deportés,

L’un estre nay á deux dents en la gorge:

Mourrant de faim les arbres esbrotés,

Pour eux neuf Roy, nouvel edict leur forge.”

 

„A szigetekre deportáltak között lesz egy, aki két foggal a szájában születik. Éhhaláltól környékezve a fák kérgét hántják le. Egy új király új törvényt készít számukra.”

Bár összetartozó versekről van szó, a III.42-es után nem következhetne a II.7-es. Viszont ha a vers sorszámát összeadom: 4 + 2 = 6, akkor a 42-ből 6-os lett, ezáltal következhet a 42-es után a 7-es sorszámú vers, illetve a 6-os után a 7-es. A centuriák sorszámának figyelembe vételétől eltekintettem.

A példa nem véletlenszerű, és számtalan ehhez hasonló példa felsorolható. Egy rémisztő halról szól az I.29-es és a III.21-es:

 

                               I. 29.  

„Quand la poisson terrestre & aquatique,

Par forte vague ou gravier sera mis:

Sa forme estrange sauve & horrifique,

Par mer aux mure bien tost les ennemis.”

 

„Amikor a szárazon és vízen egyaránt utazó halat a partra veti egy nagy hullám. Különös, sima és ijesztő alakú lesz, az ellenség a tenger felől hamarosan eléri a falakat.”

 

                              III. 21.

“Au Crustamin par mer Hadriatique,

Apparoistra un horrible poisson:

De face humaine & la fin aquatique,

Qui se prendra dehors de l’amecon.”

 

„A Conca folyó mentén az Adriai-tenger közelében szörnyűséges hal fog feltűnni; Emberi arcvonásokat visel, s a vízben tart célja felé; horog nélkül fogják ki.”

 

A versszakokban egy különleges hal bukkan elő, szárazföldi és vízi, emberi és állati egyben. A két vers kiegészíti egymást és azonos szavakat tartalmaznak. Ha az összeadást elvégzem: 29-ből 2-es lesz,  (29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2), a 21-ből 3-as, (21 = 2 + 1 = 3) a két vers összekerülhet, mert a 2-es után következik a 3-as. A centuriák sorszámának figyelembe vételétől ezúttal is eltekintettem.

 

1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100, …

2 = 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, …

3 = 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, …

4 = 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, …

5 = 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95, …

6 = 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96, …

7 = 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97, …

8 = 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, …

9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, …

 

“Nem térhetünk ki annak belátása elől, hogy Naprendszerünkben csak kilenc bolygó van, és csak kilenc számunk van, amelyekkel itt a Földön minden számítást végzünk. Ezen a kilenc számon túl az összes többi csak ismétlés, úgy, ahogyan a 10 egyenlő egy 1-essel és egy nullával, a 11-es két 1-es, tehát egy 2-es, a 12-es egy 1-es és egy 2-es, voltaképp tehát egy 3-as, és így tovább, minden szám, bármilyen nagy is, az úgynevezett természetes összeadással, balról jobbra, egy egyszerű számra redukálható.” - Cheiro: A számok titkai – Numerológia

 

                               I. 46.

„Tout aupres d’Aux, de Lestoure & Mirande,

Grand feu du ciel en trois nuicts tumbera:

Cause adviendra bien stupende & mirande,

Bien peu aupres la terre tremblera.”

 

“Auch, Lectoure és Mirande közvetlen közelében nagy tűz fog aláhullani az égből három éjszákán át: Oka elképesztő és csodálatos lesz egyszerre; röviddel ezután földrengés következik.”

 

                             VIII. 2.

„Condon & Aux & autour de Mirande

Je voi du ciel feu qui les environne.

Sol Mars conjoint au Lion puis marmande

Fouldre, grand gresle, mur tombe dans Garonne.”

 

“Condom és Auch és Mirande tüzet látok lecsapni az égből, mely körülzárja őket. Nap és Mars együtt áll az Oroszlánban, aztán Marmande-nál villámlás, nagy jégeső, fal dől a Garonne-ba.”

 

Nagyon úgy tűnik, hogy az I. 46-os vers a VIII. 2-es verssel összetartozik. A város nevek és az égből aláhulló tűz egyezik, tartalmukban hasonlóak és kiegészítik egymást. Franciaország egy behatárolt térségében városokat sújt természeti katasztrófa, embereket vág el a külvilágtól az égi csapás.

Úgy tudom összeilleszteni, ha félreállítom az I-es illetve a VIII-as centuria megjelöléseket, majd összeadom a 46-ot, (4+6 =10; 1+0 =1), lesz belőle 1, ezután pedig következhet a 2-es.

Ennek a módszernek a segítségével, több összeillő vers is összekerülhet! És előre kerülhet egy vers, amit megillet az, hogy a próféciák legelejére kerüljön, a VI.100-as:

 

                        VI.100.

„LEGIS CANTIO CONTRA INEPTOS CRITIOS

Quos legent hosce versus maturé censunto,

Profanum vulgus & inscium ne attrectato:

Omnesq; Astrologi Blenni, Barbari procul sunto,

Qui alter facit, is rité, sacer esto.”

 

„RÁOLVASÁS TUDATLAN BÍRÁLÓK ELLEN

Akik olvasnák ezt a verset, mélyen gondolkodjanak el rajta, ne vonzza az avatatlan és tudatlan tömeget: Tarts távol tőle minden asztrológust, együgyűt, barbárt, ki másképp tesz, engedd a szertartás szentjévé válni.”

 

Ezt a verset átokversnek vagy fenyegetésnek is szokták nevezni. Megpróbálja távol tartani mindazokat, akiknek távol kell tartaniuk magukat ezektől a prófétai versektől. Mindenképpen megállásra készteti a figyelmesebb olvasót, elgondolkodtató tartalommal bír, egyértelműen a Próféciák élére való, nem pedig a második részbe, a VI. Centúria végére! Kezdő mondata latinul és csupa nagybetűvel van írva, ráadásul a négy sor fölött plusz sorként, ami szintén erre utal.

A numerológia segítségével oldható meg, hogy előre kerüljön, méltó helyét elfoglalhassa a versszak: 1+ 0+ 0= 1. Az összeadás révén, a 100-as helyett megkaphatja az 1-es sorszámot. A számok segítenek abban, hogy mozgásba kerülhessen a körülbelül ezer vers, az összeillő versek egymás mellé kerülhessenek, a káoszt fölválthassa a rend.

 

 

szerző: Koroknay Klára

idézetek forrása: Erika Cheetham: A ​nagy Nostradamus könyv – Vajda Gábor fordításai / Cheiro: A számok titkai – Numerológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.